Simple Movie Catalog

Simple Movie Catalog je jednoduchý program pro katalogizaci filmů. Je vhodný zejména pro katalogizaci filmů uložených na datových nosičích (diskových polích, NAS, ...), protože k tomuto účelu má navržené automatické prohledávání adresářů a dávkové dohledávání údajů v "Internetu". Po pořízení dat také zjišťuje (po startu a volba v menu) stav jednotlivých souborů - jestli jsou přístupné či nikoliv (připojený/opojený svazek, apod.) a umožňuje po kliknutí na soubor (v detailu nebo u epizody seriálu, pokud byl soubor přiřazen epizodě seriálu) spustit asociovaný přehrávač videa.

Demonstrace možností: 

Návod k použití

Instalace

Spustit aplikaci/Run app

Minimální požadavky:

Instalace novější verze

Stačí vyměnit soubory programu za novější.

Spuštění

Po spuštění se aplikace inicializuje, načte data (po prvním spuštění vytvoří ve složce Dokumenty podsložku SimpleMovieCatalog, kde potom ukládá všechna data) a ověří dostupnost souborů. Dále pak začne načítat seznamy filmů z Internetových zdrojů (žebříčky www.csfd.cz, www.imdb.com, apod.)

Po úspěšném spuštění jsou potom k dispozici kolekce filmů, mezi kterými lze přepínat pomocí seznamu s výběrem - "Kolekce filmů". Výběr obsahuje dvě kolekce, kde si lze přidávat svoje vlastní filmy (a které jsou ukládány na pevný disk) - "Hlavní kolekce filmů" a "Pracovní sada" - a kolekce získané načtením z Internetu.

Načtení/uložení dat

Po spuštění aplikace jsou data načtena automaticky, později lze znovu načíst data volbou "Znovu načíst data z disku" z hlavního menu (tlačítko s obrázkem cívky filmu vlevo nahoře). Při znovunačtení jsou případně provedené změny zahozeny.

Uložení dat se provede volbou "Uložit data" v hlavním menu. Při uzavření aplikace nejsou data uložena automaticky.

Přidání filmu do aplikace

Přidat film do aplikace lze několika způsoby. K dispozici jsou dva seznamy do kterých lze filmy přidávat a které jsou ukládány na disk ("Hlavní kolekce filmů" a "Pracovní sada").

Volba "Přidat film ..." v hlavním menu zobrazí detail filmu, do kterého lze vyplnit údaje a po stisknutí tlačítka "Zavřít" je tento film přidán do právě zobrazeného seznamu. Pro vynikající pohodlí lze údaje načíst automaticky z Internetových zdrojů - stačí vyplnit název filmu (popř. ještě rok pro omezení množiny výsledků) a vybrat v menu Akce volbu "Hledat údaje na Internetu" - "Podle názvu" (nebo "Podle originálního názvu"). Pokud byly nějaké filmy nalezeny zobrazí se menu "Nalezené záznamy", ve kterém je možno vybrat záznam, ze kterého jsou potom výsledky zkopírovány.

"Přidat film(y) z www adres ..." umožňuje zadat do zobrazeného okna www adresy filmů a tyto jsou potom po stisknutí tlačítka "Pokračovat" přidány do právě zobrazeného seznamu. Podporovány jsou adresy csfd a imdb.

"Prohledat adresáře ..." po vybrání adresáře se aplikace pokusí zjistit jaké filmy a seriály se nachází ve vybraném adresáři a jeho podadresářích. Pokud byly nějaké filmy či seriály nalezeny, je potom vhodné spustit akci "Dávková aktualizace a hledání údajů filmů", které se pokusí automaticky vyhledat údaje k filmům a seriálům. Prohledávat adresáře lze opakovaně a aplikace potom přidá do seznamu jen nové filmy či seriály.

Přidat film do aplikace lze též přesunutím ze seznamu načteného z Internetového zdroje.

Odstranění filmu ze seznamu

Odstranit film lze ze seznamu volbou z kontextového menu filmu (zobrazí se kliknutím pravým tlačítkem myši na obrázku filmu) nebo volbou z hlavního menu "Odstranit všechny zobrazené filmy" (je vhodné odfiltrovat si zobrazené filmy vyhledáním jen na ty, u kterých si skutečně přejeme, aby byly odstraněny).

Další možnost je přesunout film do jiného seznamu.

Práce s hlavním oknem

V hlavním okně jsou zobrazeny kartičky filmů. Klepnutím levým tlačítkem myši na obrázek filmu se zobrazí detail filmu. Klepnutím pravým tlačítkem myši se zobrazí kontextová nabídka k danému filmu:

V pravé části kartičky filmu se nachází výsuvník, po klepnutí na tento výsuvník se vysunou základní informace k filmu a popis (Poznámka: V horní části výsuvníku nad trojúhelníkem je zobrazena tečka, pokud byl film přidán do seznamu prohledáním adresáře. Tato tečka je šedá, pokud soubory nejsou dostupné a zelená pokud dostupné jsou - stav dostupnosti se obnoví volbou "Ověřit dostupnost souborů" v hlavním menu).

V horní části okna je pole pro vyhledávání. Po zadání vyhledávacího textu a stisknutí klávesy Enter jsou zobrazeny jen kartičky filmů vyhovující hledanému výrazu (podle zobrazeného názvu).

Nahoře vpravo se nachází posuvník, kterým lze nastavit velikost obrázků zobrazených v kartičce filmu (Tip: je lepší přiřazovat k filmům obrázky z imdb nebo svoje vlastní vysoké kvality, jelikož při vyšším rozlišení a při větších velikostech vypadají kartičky filmů lépe).

Práce s detailem filmu

Detail filmu lze zobrazit kliknutím myší na obrázek v kartičce filmu nebo kontextovou nabídkou. Obsahuje mnoho funkcionalit pro správu údajů filmu, navázáním na externí Internetové zdroje, komplexní evidenci epizod seriálů a video souborů.

Tipy:

Údaje k filmu lze dohledávat z Internetových zdrojů ("Akce" - "Hledat údaje na Internetu"). Po dohledání a vybrání je přidán k filmu odkaz (po klepnutí na něj se otevře výchozí prohlížeč a načte stránku zdroje, odkaz lze vymazat kliknutím pravým tlačítkem myši na odkaz).

Je možné načítat, mazat, zobrazovat k filmu galerii obrázků ("Akce" - "Galerie").

Je možné přiřadit epizodě seriálu soubor tažením (přiřazení souboru epizodě lze zrušit poklepáním na název souboru zobrazeného v epizodě).

Obnovu údajů lze rychle provést "Akce" - "Získat ze zdroje" (není tedy potřeba znovu dohledávat film/seriál).

Lze evidovat zápůjčky filmů (vyplněním pole "Zapůjčeno") - na kartičce filmu se zobrazí indikátor zapůjčení.

Po poklepání na soubor (či Epizodu seriálu, pokud na ní byl navázán soubor) se otevře výchozí přehrávač videa a začne přehrávat předmětný video soubor.

Video soubory lze k epizodám seriálu přiřadit automaticky klepnutím na obrázek spojení (u návěští "Soubory").

Automatické stahování titulků

Simple Movie Catalog umožňuje automatické nalezení a stažení titulků k video souborům. Aplikace získává titulky z www.opensubtitles.org a hledá české a anglické titulky + případně titulky výchozího jazyka ve kterém byl Simple Movie Catalog spuštěn.

Funkcionalita stažení titulků se spouští z menu "Akce" v detailu filmu nebo klepnutím na ikonu vedle návěští "Soubory". Film či seriál musí mít nějaké soubory, které byly ověřeny jako dosažitelné, aby funkce byla spuštěna.

Vyhledávání/filtrování filmů

Filmy se dají vyhledávat pomocí výrazu podle názvu, původního názvu, žánru, hrají, režie, má li film/seriál galerii, je-li to seriál, je-li dostupný. Ve vyhledávacím výrazu se zadá klíčové slovo a hodnota oddělené dvojtečkou. Např. serial:ano zobrazí pouze seriály. Před slovem nebo klíčovým slovem lze použít znaménko + nebo -. + má funkci "nebo". Bez klíčového slova se filtruje podle názvu nebo původního názvu podle toho, co je zobrazeno. Lze použít uvozovky pro hodnotu s mezerou.

Klíčová slova pro vyhledávání jsou:

Request free license here.

Changelog